Eksport

Kategooria:Mõisted

Eestis toodetud ja välismaalt sisse toodud kaupade väljavedu, ajutiseks töötlemiseks sisse toodud kaupade taasväljavedu ning välisriikide vee- ja õhusõidukite varude tarned. Käesolevalt ei hõlma transiiti ega teenuseid.

Kaubad. Kaupade väljavedu residentidelt mitteresidentidele, millega kaasneb üldjuhul omaniku vahetus.

Teenused. Residentide teenuste osutamine mitteresidentidele. Teenused jagunevad: transpordi-, reisi-, side- ja kommunikatsiooni-, ehitus-, kindlustus-, finants-, arvuti- ja infoteenused, autoriõiguse tasud, muud äriteenused, kultuuri- ja ajaviiteteenused ja valitsusteenused (mis ei sisaldu mujal).

Allikas: Eesti Statistika. Sõnastik

Statistikaamet. Mõisted ja metoodika. 02.06.2015