Elektriaktsiis

Elektriaktsiis on tarbimismaks, millega maksustatakse tarbitud elektrienergiat. Elektrienergia aktsiisimääraks on 4,47 €/MWh. Sellest tulenevalt ei maksustata aktsiisiga reaktiivenergiat (mõõtühik varh).

Elektriaktsiisi maksukohustus on

  • võrguettevõtjal, kes tarbib elektrienergiat või edastab elektrienergiat tarbijale,
  • omatoodetud elektrienergia tarbijal,
  • otseliini kaudu edastatud elektrienergia tarbijal.

Allikad
Maksu- ja Tolliamet. Elektrienergiale kehtivad aktsiisialased regulatsioonid. (15.07.2013).
Riigi Teataja. Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus. (15.07.2013).

Kategooria:Mõisted