Elektrienergia hind

Alates 01.01.2013 kujuneb elektrienergia hind kõigile Eesti elektritarbijatele avatud turu tingimustele vastavalt nõudluse ja pakkumise suhtena. Peamiseks elektrienergia hinda mõjutavaks teguriks avatud elektriturul ja elektribörsil on piisavate tootmisvõimsuste ning elektriühenduste olemaolu.

Allikas: Elering AS. Elektrihinna mõjurid. (15.07.2013).

Kategooria:Mõisted