Elektrienergia tootmine

Tootmiseks käesoleva seaduse tähenduses ei ole elektrienergia tootmine süsteemiga ühendamata tootmisseadmetega, mille netovõimsus kokku ei ületa 100 kW.

Allikas: Elektrituruseadus

Kategooria:Mõisted