Elektrijaam

Elektrienergia tootmise ühest või mitmest tootmisseadmest koosnev talitluskogum koos selle juurde kuuluvate abiseadmete ja rajatistega.

Allikas: elektrituruseadus, ELMAK aastani 2018

Kategooria:Mõisted