Elektripaigaldis

Elektrienergia tootmiseks, edastamiseks, muundamiseks, mõõtmiseks, müügiks või tarbimiseks kasutatavate seadmete, juhtide ja tarvikute paigaldatud talitluslik kogum.

Allikas: elektrituruseadus

Kategooria:Mõisted