Elektrisüsteemi häiring

Elektrisüsteemi häiring on ühe või enama elektrisüsteemi elemendi (elektrijaama, -liini või trafo) ootamatu tööst välja langemine, mis mõjutab elektrisüsteemi tööd.

Kategooria:Mõisted

Allikas:

M. Meldorf,T. Tikk, J. Kilter. Elektrivõrgu opertiivjuhtimissüsteem. Tallinn 2010.