Elektrivõrk

Kategooria:Mõisted

Elektrivõrguks nimetatakse rajatiste ja seadmete kogumit elektrienergia ülekandeks energiaallikast tarbijateni. Elektrivõrguks nimetatakse ka suur ' võrgu' osa, arvestades näiteks nimipinget, tarbijate iseloomu või mõnda muud tunnust.

Nimipinge alusel jagunevad võrgud:

:* madalpingevõrgud;

:* keskpingevõrgud;

:* kõrgepingevõrgud;

:* ülikõrgepingevõrgud.

Eestis on nimipinged:

:* 0,4 kV;

:* 6 kV;

:* 10 kV;

:* 15 kV;

:* 20 kV;

:* 35 kV;

:* 110 kV;

:* 220 kV;

:* 330 kV.

Ülikõrgepingevõrkudes kasutatakse pinget 400...760 kV. Ehitatud on ka ultrakõrgepingevõrke nimipingega üle 1000 kV.

Otstarbe järgi jagunevad võrgud:

:* süsteemivõrgud (Un > 220 kV) - ühendavad elektrisüsteeme ja suuri elektrijaamu;

:* ülekandevõrgud (Un=110...220 kV) - kannavad suuri elektrienergia koguseid elektrijaamadest üle tarbimispiirkondade suurtesse alajaamadesse;

:* jaotusvõrgud (Un ≤ 35 kV) - ülesandeks on jaotada ja edastada elektrienergiat tarbimispiirkonnas tarbijatele.

Allikas: Teemets, R. TTÜ. Tööstuslikud elektrivõrgud. (12.03.2015).