Energia lõpptarbimine

Direktiivi käsitluses

Kogu energia, mis tarnitakse tööstus-, transpordi-, teenuste ja põllumajandussektorile ning kodumajapidamistele. Tarned energia muundamise sektorile ja energiatööstusele endale on välja arvatud.

Allikas: EL energiatõhususe direktiiv 2012/27/EL

Statistikaameti käsitluses

Energia, mis on saadud ja tarbitud pärast kõiki vahepealseid muundamisi teisteks energialiikideks (elektrienergia, soojus, kütus). Lõpptarbimisse ei kuulu kütuse kasutamine mitteenergeetilisteks vajadusteks, elektrijaamade omatarve ega kadu.

Energia lõpptarbimine=primaarenergia varustatus + muundatud energia tootmine - tarbimine muundamiseks teisteks energialiikideks - energiasektori omatarve - tarbimine tooraineks - kadu.

Allikas: Statistikaamet. Mõisted ja metoodika. (26.07.2013).