Energiakultuurid

== Arengukava käsitluses == Kultuurid, mida tarnitakse peamiselt järgmiste energiatoodete tootmiseks:
- biokütusena käsitatavad tooted;
- biomassist toodetud elektri- ja soojusenergia.

Allikas: biomassi ja bioenergia kasutamise edendamise arengukava 2007-2013


== Määruse käsitluses == Energeetilised põllukultuurid – kultuurid, mis tarnitakse peamiselt järgmiste energiatoodete tootmiseks:
- biokütusena käsitatavad tooted,
- biomassist toodetud elektri- ja soojusenergia.

Allikas: Nõukogu määrus (EÜ) nr 1782/2003

Kategooria:Mõisted