Energiasõltuvusmäär

Kategooria:Mõisted

Energiasõltuvusmäär näitab imporditud energia osatähtsust energiavajaduse rahuldamisel. Arvutatakse imporditud ja eksporditud energia vahe suhtena kogutarbimisse.

Allikas: Statistikaamet. Mõisted