Energiatõhususe paranemine

Kategooria:Mõisted

Eenergiatõhususe suurenemine tehnoloogiliste, käitumuslike või majanduslike muutuste tulemusel.

Allikas: Eelnõude infosüsteem. Energiamajanduse korraldamise seadus. Eelnõu. 2015