Energiaühistud

Energiaühistu on kas asukoha põhiselt või muude ühiste huvidega seotud isikute koostegutsemise vorm, mille peamine eesmärk on toota ja jaotada oma seadmete kaudu oma liikmetele vajalikku elektrienergiat ja soojust.

Allikas:
Kristiina Sipelgas. Energiaühistud Eestis - kas, kes ja kuidas? Konverents "Mere tuuled". (29.10.2013).

Energiaühisus on asukohaga või ühiste huvidega seotud isikute koostöövorm, et ühiselt ühe või mitme energiavarustuse (tarbimine, tootmine, edastamine, müük) või energiasäästu saavutamisega seotud tegevusega saavutada ühine eesmärk – näiteks varustuskindlam, odavam energiavarustus ja/või kohaliku majanduse elavdamine ja/või parem elukvaliteet ja/või üleminek taastuvenergiale ja/või energiatõhusus ja/või tootlus investeeringult jne.

Allikas:
Uuring „Energiaühisused Eesti õiguskorras“ (2013, Advokaadibüroo Glimstedt; MTÜ Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit tellimusel).

Kategooria:Mõisted