Erisoojus

Kategooria:Mõisted Mõiste erisoojuse näol on tegu soojushulgaga, mis tõstab mingi antud aine massiühiku (näiteks kilogrammi) temperatuuri ühe 1 K võrra.

Näiteks vee (H2O) erisoojuseks on cH2O on 4180 J/kg.

Allikas: Molekulaarfüüsika. Erisoojused ja ülekandenähtused