Ettevõte

Kategooria:Mõisted

Äriühing, füüsilisest isikust ettevõtja.

Allikas: Statistikaamet. Sõnastik. (03.03.2015)