Ettevõtja

Kategooria:Mõisted

Ettevõtja määratlemine on toodud kolmel juhul:

a) füüsiline isik, kes pakub oma nimel tasu eest kaupu või teenuseid ning kellele kaupade müük või teenuste osutamine on püsivaks tegevuseks;
b) äriühing (täisühing, usaldusühing, osaühing, aktsiaselts, tulundusühistu);
c) välismaa äriühingu filiaal.

Allikas: Statistikaamet. Sõnastik. (03.03.2015)