Gaasilise soojuskandjaga utmisprotsess

Kategooria:Mõisted

Gaasilise soojuskandjaga ehk (GSK) utmisprotsess on utmisprotsess, kus soojuskandjaks on põlevkivi utmisel tekkiva generaatorgaasi tagasisuunatava osa põletamisel saadav kuum utte- ja suitsugaasi segu;

Allikas: Konist, A. Aruanne. Põlevkiviõli tootmisel tekkiva uttegaasi kasutusvõimaluste uuring. Tallinn 2014