Generaatorgaas

Kategooria:Mõisted

Syngas gaasistamisel saadav küttegaas, mida saab puhastatuna kasutada otse põletamisprotsessis (nt küttekolletes), sisepõlemismootorites (bensiini- ja diiselmootorid), gaasiturbiinides ja kombineeritud energia muundamise protsessis ( elektritootmisel kahe erineva termodünaamilise tsükli abil).

Allikas: Kask, Ü., Vares, V. Eesti Põlevloodusvarad ja -jäätmed 2013. (12.01.2014)