Grupiviisiline küte

Hoonetegrupi soojusega varustamine piirkonnas, kus ei ole kehtestatud kaugküttepiirkonda ja soojust tarnitakse läbi kohaliku võrgu.

Allikas:
Vali, Lembit. Kaugkütte energiasääst, Tallinn 2013.
Kategooria:Mõisted