Hajaenergeetika

ehk hajutatud energeetika – elektrienergia saamine tarbijaga seotult ja hajutatult paiknevates mikro- ja minielektri- ja küttejaamades. H. on tänu kasutatavale tehnoloogiale tõhusam ja tarbijate läheduse tõttu on väiksemad ka kaod elektri ülekandel.

Allikas: Säästva arengu sõnaseletusi, ekspertmääratlus

Kategooria:Mõisted