Hakkpuit

Kategooria:Mõisted

Hakkpuit on raidmete või võsa purustamise käigus saadud toode.

''Allikas: Eesti Konjuktuuriinstituut. Ülevaade Eesti bioenergia turust 2010.