Hooaja keskmine soojustegur

SPF – seasonal perfomance factor - kütmis- või soojuspumba kasutusperioodi keskmine soojustegur.

Allikas:
Jõeleht A., Gaškov, M., Polikarpus, M.Soojussüsteemi puurkaevu ja -augu mõju põhjavee pinnase füüsikalistele omadustele ning põhjavee keemilisele koostisele Eesti tingimustes. Tartu: TÜ, 2012.
Kategooria:Mõisted