HTU - Hydro Thermal Upgrading

Biomassi ja vee segu töötlemine kõrgel temperatuuri (300...350 °C) ja rõhul (120...180 bar). Kasutatakse biodiislikütuse tootmisel.
Allikas:
Kask, Ü. Bioetanooli kasutamise eeldused ja võimalused Eestis (energia- ja kütusemajandus), Tallinn 2013. Kategooria:Mõisted