Hüdrofrakeerimine

Hüdrofrakkimine on madala läbilaskvusvõimega maardlates kasutatav tehnoloogia, mis töötati algselt välja juba 1940ndatel aastatel ja mis praegu on laialt levinud.

Gaasi kiltkivist kättesaamise protsess:

1. Toimub vertikaalne puurimine, et jõuda kildakihini (asub tavaliselt 2...3 km sügavusel maapinnast).
2. Puurimine jätkub horisontaalselt umbes kilomeetri ulatuses vertikaalsest puuraugust edasi ning puuraugu vertikaalsed ja horisontaalsed osad kaetakse terasest manteldusega ja tsementeeritakse.
3. Mantelduse horisontaalne pikendus perforeeritakse lõhkeaineid kasutades ning seejärel viiakse sellesse kõrgsurve all vett koos liiva ja lisaainetega.
4. Vesi kohtub perforatsioonide kaudu kiltkiviga ja tekitab kivimisse terve hulga väikseid lõhesid (ingliskeelne termin „fracking” tuleb sõnast „fracture” – lõhe).
5. Vees sisalduv liiv hoiab lõhed avatuna, sellal kui kemikaalid aitavad gaasi kivimist eraldada.
6. Sisse pumbatud vesi voolab tagasi pinnale, kui surve pärast tootmisprotsessi lõpetatakse.
7. Gaas väljub puuraugu kaudu..


Allikas:
''Euroopa Liidu Regioonide Komitee keskkonna, kliimamuutuste ja energeetika komisjon. Kohalike ja piirkondlike omavalitsuste seisukohad kilda- ja kinnisgaasi ning põlevkivi- ja kinnisõli kasutamise kohta (mittekonventsionaalsed süsivesinikud). Töödokument 2013.

Kategooria:Mõisted