Import

Kategooria:Mõisted

Kaupade sissevedu Eestisse sisetarbimiseks ja välismaale edasimüügiks, taasväljaveo kohustusega ajutine sissevedu töötlemise eesmärgil ning taassissevedu pärast töötlemist väljaspool Eestit. Käesolevalt ei hõlma transiiti ega teenuseid.

Kaubad. Kaupade sissevedu mitteresidentidelt residentidele, millega kaasneb üldjuhul omaniku vahetus.

Teenused. Mitteresidentide teenuste osutamine residentidele. Teenused jagunevad: transpordi-, reisi-, side- ja kommunikatsiooni-, ehitus-, kindlustus-, finants-, arvuti- ja infoteenused, autoriõiguse tasud, muud äriteenused, kultuuri- ja ajaviiteteenused ja valitsusteenused (mis ei sisaldu mujal).

Allikas: Eesti Statistika. Sõnastik

Statistikaamet. Mõisted ja metoodika. 02.06.2015