Jäätmekütus

Jäätmekütus (Refuse Derived Fuel (RDF)) - segajäätmete töötlemisprotsessis, kus eemaldatakse teatud taaskasutatavad ja mittepõlevad materjalid, järele jääv põlev materjal muudetakse kütuseks.

Allikas:
Keskkonnaministeerium. Riigi jäätmekava 2014-2020 eelnõu. Lisa 1 Mõisted. (06.08.2013).
Kategooria:Mõisted