Jäätmete energiakasutus

Jäätmete energiakasutus on jäätmete taaskasutamismoodus, kus põletuskõlblikke jäätmeid kasutatakse energia tootmiseks nende põletamisel eraldi või koos muude jäätmete või kütusega, kasutades ära tekkinud soojuse.

Allikas:
Riigi Teataja. Jäätmeseadus. (06.08.2013).
Kategooria:Mõisted