Jätkusuutlikkus

Kategooria:Mõisted

Jätkusuutlikkus (sustainability) kirjeldab dünaamilist seisundit, milleni viib jätkusuutlik ehk säästev areng. Kuigi jätkusuutlikkust kasutatakse tihti ka säästva arengu sünonüümina, on arvatud, et areng viitab paljuski kasvule, mis ei saa olla säästev, seetõttu eelistatakse kasutada sõna jätkusuutlikkus. Jätkusuutlikkust iseloomustavad neli mõõdet:

:* sotsiaalne;

:* majanduslik;

:* ökoloogiline;

:* institutsionaalne.

Ökoloogilise jätkusuutlikkuse kriteeriumi täitmiseks on vaja tagada iga üksiku kapitali (looduskapitali ja inimese loodud kapitalide) samas koguses jätkumine tulevastele põlvedele. Nõrga ehk majandusliku jätkusuutlikkuse kriteeriumi puhul peetakse oluliseks üksnes kapitalide koguhulga samaks jäämist inimese kohta, s.t loodusvarasid võib vähendada, kui inimese loodud kapital selle võrra kasvab.

Allikas: Säästva Arengu Komisjon. Rohetöökohtade potentsiaal Eestis. 2012