Kaalutud energiaerikasutus

Kaalutud energiaerikasutus (KEK) - energiakandjate kaalumisteguritega läbi korrutatud aastane energiakasutus kilovatt-tundides hoone köetava pinna ruutmeetri kohta [kWh/(m2•a)].

Allikas:
Riigi Teataja. Energiamärgise vorm ja väljaandmise kord, (11.02.2014).

Kategooria:Mõisted