Käibemaks

Kategooria:Mõisted

Käibemaksuks nimetatakse lisandunud väärtuse maksu ja selle tasub lõpptarbija. Käibemaksuga maksustatakse ettevõtluse käigus müüdavaid kaupu ja teenuseid, kolmandatest riikidest imporditud ning Euroopa Liidu riikidest soetatud kaupu.

Käibemaksu valdkonda reguleerib käibemaksuseadus, mis tugineb EUroopa Nõukogu direktiivil 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi.

Käibemaksumäär on Eestis 20% kauba või teenuse maksustatavast väärtusest. Mõnedel juhtudel rakendatakse ka 9% (nt raamatud ja õppetööks kasutatavad töövihikud, ravimid ja meditsiiniseadmed, majutusteenused, perioodilised väljaanded) ja 0% (vt '''käibemaksuseadus §15''' lõiked 3 j 4) määra. Mitmete sotsiaalse suunitlusega kaupade ja teenuste käive on maksuvaba (vt. '''käibemaksuseadus §16).

''Allikas: Raamatupidamis- ja maksuinfoportaal. Käibemaks. (02.04.2015). ''