Kasvuhoonegaasid

Kasvuhoonegaasid on süsinikdioksiid (CO2), metaan (CH4), dilämmastikoksiid (N2O), fluorosüsivesinikud (HFC-d), perfluorosüsivesinikud (PFC-d) ja väävelheksafluoriid (SF6).

Kasvuhoonegaaside heitkoguseid väljendatakse süsinikdioksiidi ekvivalentidena (t CO2eq).

Allikas:
Riigi Teataja. Välisõhu kaitse seadus, (09.03.2014).

Kategooria:Mõisted