Kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise süsteem

Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteem (edaspidi kauplemise süsteem) on süsteem, mis on loodud Euroopa Liidus Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2003/87/EÜ, eesmärgiga vähendada inimtekkelisi kasvuhoonegaaside heitkoguseid majanduslikult otstarbekal ja efektiivsel viisil.

Heitkoguste süsteemiga liidetud käitajad ning tegevusalad on määratletud Vabariigi Valitsuse määrusega. Muuhulgas on süsteemiga liidetud kõik üle 20 MW nimisoojusvõimsusega põletusseadmete käitajad.

Allikad:
Riigi Teataja. Välisõhu kaitse seadus, (28.10.2014).
Riigi Teataja. Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi kuuluvate käitajate tegevusalade loetelu, (28.10.2014).

Kategooria:Mõisted