Kaugküte

== Arengukava ja seaduse käsitluses == Soojuse tootmine ja võrgu kaudu jaotamine tarbijate varustamiseks soojusega kaugküttesüsteemi kaudu.

Allikas: ENMAK aastani 2020, kaugkütteseadus


== Direktiivi käsitluses == Kaugküte või kaugjahutus – soojusenergia jaotamine võrgu kaudu auru, kuuma vee või jahutatud vedelikena kesksest tootmisallikast mitmesse hoonesse või kohta, et kasutada seda kütteks või jahutamiseks ruumis või protsessides.

Allikas: EL taastuvenergia direktiiv 2009/28/EÜ

Kategooria:Mõisted