Kinnine soojussüsteem

Kinnise soojussüsteemi puhul on ühte või mitmesse puurauku paigaldatud soojuskontuur, milles ringlev vedelik kannab maasisest soojust soojusvahetisse, kus see põhjustab soojuspumba külmaaine aurustumist. Soojuskontuuriks on kinnine plasttorustik, milles ringlev vesilahus ei puutu kokku kivimite ja põhjaveega. Sealjuures on nimetatud kontuur on praktiliselt survestamata, vedeliku temperatuuri muutustega kaasneva soojuspaisumise mõju minimeerimiseks kasutatakse paisupaaki.

Otseseks analoogiks soojuspuurauku paigaldatud kinnisele kontuurile on maapinna lähedale paigaldatud erinevate konfiguratsioonidega kontuurid (Eestis tavaliselt horisontaalset 1,2 m sügavusel, või ka püstiste spiraalidena) ja avaveekogudesse paigaldatud soojuskontuurid.

Allikas:
Jõeleht A., Gaškov, M., Polikarpus, M.Soojussüsteemi puurkaevu ja -augu mõju põhjavee pinnase füüsikalistele omadustele ning põhjavee keemilisele koostisele Eesti tingimustes. Tartu: TÜ, 2012.
Kategooria:Mõisted