Kodumajapidamised

Kategooria:Mõisted

Hõlmavad isikuid või isikute gruppe, kes elavad koos ja kellel on ühised sissetulekud ning kes tarbivad teatud osa kaupu ja teenuseid kollektiivselt (peamiselt eluruum ja toit). Kodumajapidamiste hulgas on ka üksiktöötajad ja enda tarbeks tootjad.

''Allikas: Statistikaamet. Mõisted ja metoodika. 02.06.2015