Kohtküte

Eramu või suurema hoone ühe osa varustamine soojusega.

Allikas:
Vali, Lembit. Kaugkütte energiasääst, Tallinn 2013.
Kategooria:Mõisted