Koostootja

Koostootja on isik, kes toodab elektrienergiat tõhusa koostootmise režiimil.

Allikas:
Riigi Teataja. Elektrituruseadus. (24.11.2013). Kategooria:Mõisted