Koostootmine

== Arengukava käsitluses == Kütuse põletamisel korraga soojuse- ja elektrienergia tootmine.

Allikas: ELMAK aastani 2018


Direktiivi ja määruste käsitluses

Soojusenergia ja elektrienergia või mehaanilise energia samaaegne tootmine ühes protsessis.

Allikas: EL energiatõhususe direktiiv 2012/27/EL

Ühes protsessis samaaegne soojus- ja elektrienergia tootmine. Koostootmisseade võib üheaegselt töötada nii koostootmis- kui ka kondensatsioonirežiimil.

Allikas: Riigi Teataja. Biomassist elektrienergia koostootmise juhis

Ühes protsessis samaaegne soojus- ja elektrienergia tootmine.

Allikas: Riigi Teataja. Tõhusa koostootmise nõuded


== Säästva arengu sõnaseletuste käsitluses == Soojuse ja elektri koostootmineenergia kahe vormi, soojuse ja elektri üheaegne tootmine tekkiva heitsoojuse ärakasutamisega. Kütusena sobivad tahke-, vedel- ja gaaskütus. Koostootmist iseloomustab paindlikkus kütuste valikul, samuti kütte ja elektri tootmine tarbija vahetus läheduses. Elektri- ja küttejaam kasutab kütust efektiivsemalt, tõstes energiatootmise kasutegurit.

Allikas: ekspertmääratlus

Kategooria:Mõisted