Kõrgtemperatuurne soojussalvesti

Kõrgtemperatuurset soojussalvestit (KTSS) kasutatakse soojuse salvestamiseks temperatuuridel 80...350 °C. Soojuse salvestuskekkondadena võib nimeatud soojussalvesti juures käsitleda:

a) salvestamine tahkele soojuskandjale;
b) salvestamine soojuskandja oleku muutust arvestades (tahke-vedel, vedel-gaas);
c) keemilise reaktsiooni kasutamine salvestamisel.

Allikas:
Eesti Arengufond. Kõrgtemperatuurse soojussalvesti kasutamise võimalused Eestis, Tallinn 2012.

Kategooria:Mõisted