Kõrvalgaas

Maapinnas naftamaardla kohale moodustunud "gaasimüts" ja naftas või vees lahustunud gaas, mis sageli on naftatootmist segav faktor ning põletatakse küünalpõletites. Sõltuvalt leiukohast saadakse tonni nafta tootmisel 25...800 m3 kõrvalgaasi (metaani, etaani, propaani, butaani jt segu), millest vajadusel eraldatakse metaan. Propaan ja butaan veeldatakse vedelgaasiks ning ladustatakse/transporditakse surveanumates.

Allikas:
Raul Kotov. Maagaas. (18.12.2012).

Kategooria:Mõisted