Küttepuit

Küttepuit on puit, mis on valmistatud kütteks ("Metsatakseerimine, M. Vaus, 2004).

Allikas:
Eesti Konjuktuuriinstituut. Ülevaade Eesti bioenergia turust 2010. aastal, 2012.
Kategooria:Mõisted