Kütteväärtus

Kütuse massi- või mahuühiku põlemisel vabanev soojushulk (GJ/t, MWh/(1000 m3), kWh/m3 jne). Eristatakse alumist ja ülemist kütteväärtust. Arvutuste tegemisel kasutatakse enamasti kütuse alumist kütteväärtust.

Allikad:
Konkurentsiamet. Soojuse piirhinna kooskõlastamise põhimõtted, 2013.
SA Erametsakeskus. Puitkütus. (22.07.2013).

Kategooria:Mõisted