Liginullenergiahoone

Liginullenergiahoone on parima võimaliku ehituspraktika kohaselt energiatõhusus- ja taastuvenergiatehnoloogiate lahendustega tehniliselt mõistlikult ehitatud hoone, mille energiatõhusarv on suurem kui 0 kWh/(m2/a) kuid mitte suurem kui järgnevalt kirjeldatud piirväärtused:

Hoone tüüp

energiatõhususarv kWh/(m2/a)

väikeelamud

50

korterelamud

100

büroohooned ja raamatukogud

100

ärihooned

130

avalikud hooned

120

kaubandushooned ja terminalid

130

haridus- ja teadushooned

90

koolieelsed lasteasutused

100

tervishoiuasutused

220


Allikas: Vabariigi Valitsuse Määrus. Energiatõhususe miinimumnõuded, 13.06.2012.
Kategooria:Mõisted