Lisandväärtus

Kategooria:Mõisted

Rahalises väljenduses toodang, millest on maha arvatud vahetarbimine.

Lisandunud väärtus, mis on loodud tootmisprotsessis ja mis on kirjendatud kas tegevusalade kaupa või kõigi residentide ulatuses.

Allikas: Statistikaamet. Sõnastik. (03.03.2015)

Statistikaamet. Mõisted ja metoodika. (02.06.2015)