Maagaas

Gaasimaardlate toorgaasi töötlemisel saadav kõrge metaanisisaldusega kütus.

Allikas: Eesti võimalused liikumaks konkurentsivõimelise madala süsinikuga majanduse suunas aastaks 2050

---

Tavaline maagaas e. kuiv maagaas - on gaaskütus, mida ammutatakse pinnasetühikutesse kogunenud maagaasi maardlatest. Maagaasi põhiosaks on metaan (kuni 98 % CH4). Lisanduvalt võivad maagaasis sisalduda veel etaan, propaan, butaan, vesinik, väävelvesinik, lämmastik, heelium.

Allikas:
Raul Kotov. Maagaas. (18.12.2012).

Kategooria:Mõisted