Maagaasiaktsiis

Maagaasiaktsiis on tarbimismaks, millega maksustatakse tarbitud maagaasi.

Maagaasi aktsisi maksmise kohustus on:

a) maagaasi võrguettevõtjatel, kes kasutavad maagaasi küttena või edastavad maagaasi tarbijale;
b) maagaasist soojuse ja elektrienergia koostootjal;
c) võrguväliselt soetatud maagaasi tarbijal.

Alates 01.01.2011 on maagaasi aktsiisimäär 23,45 €/ 1000 m3 maagaasi kohta.

Allikad:
Maksu- ja Tolliamet. Maagaasiaktsiis. (29.08.2013).
Riigi Teataja. Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus. (29.08.2013).

Kategooria:Mõisted