Majanduse süsinikutootlikkus

Kategooria:Mõisted

Majanduse süsinikutootlikkus ehk Carbon Productivity kirjeldab, mitu lisandväärtuse eurot on majanduses loodud ühe tonni kasvuhoonegaaside emiteerimise kohta riigi territooriumil.

''Allikas: Eesti Arengufond. Eesti energiamajandus 2015. (23.11.2015).