Massibilansi meetod

Massibilansi meetodi puhul arvutab käitaja igale massibi­lansiga hõlmatud lähtevoole vastava CO2 koguse. Selleks korrutatakse tegevusandmed (massibilansi piiridesse jõudev või neist väljuv materjalikogus) materjali süsinikusisaldusega..

Allikas:
Euroopa Liidu Teataja. Komisjoni määrus (EL) nr 601/2012. (19.01.2014).
Kategooria:Mõisted