Metsa majandamine

Kategooria:Mõisted

Metsa uuendamine, kasvatamine, kasutamine ja metsakaitse. Kavas on eraldiste kaupa toodud vajalikud metsa majandamise võtted, mida nimetatakse ka soovitatud töödeks (metsa­majanduslikeks töödeks).

Allikas: Metsaeksperdi Metsakorralduse OÜ. Mõisted. (04.05.2015)