Metsandus

==Arengukava käsitluses== Metsandus on metsamajandust ja metsatööstust hõlmav majandusharu, mille all mõistetakse metsade kasvatamist, kasutamist, kaitset, puidu transporti ja töötlemist ning neid toetavaid metsandusharidust, metsateadust ja kommunikatsiooni.

Metsandusega on tihedalt seotud puidu kasutamine taastuvenergia tootmiseks.

Allikas:
Keskkonnaministeerium. Eesti metsanduse arengukava aastani 2020, Tallin 2010.
Kategooria:Mõisted